17.10.18

Překlad: Involuntary

Album: Reality

Nehybný čas
Vířící okolo
Střese mě k zemi
Drž mě dole
Přikroč k zabíjení
Bez hlesu
Nechej mě s roubíkem v ústech a svázaného
Teď mě uzdravuj
Ohhhhh
Řekni, že to chceš
Nelze ovládat
Co teď přijde 
0hhhhh
Zuřící osaměle
Jen toto srdce
Divoce buší

Bije nedobrovolně
Ztrácející naprosto kontrolu
Ztrácející naprosto kontrolu

Potěšení z bolesti
Je potěšení destilované
Štěpící vůli
Jaké vzrušení
Milosrdenství pro blázny
Štípnutí rukavice
Pán ukazuje svou lásku
To stačí
Ohhh
Je to poslání
Toto poddání
Masa a kostí 
Ohhh
Tato závislost
Tento bušící rytmus
Pochoduje dál
07.10.18

Překlad: Invincible

Album: Reality

Zbožný člověk
Oh, spravedlivý jazyk
Kázání hříchu
A žíz po krvi
Užívání Boha, aby to kryl
Zkažené srdce
Strachem a chtíčem
Znehodnocuje svaté
Slyšíš to volání sirény
Oni neuvidí, že to přichází
Pýcha předchází pád

Jsme neporazitelní

Vnímáš tu cestu
Stoupá vzhůru
Naše drahocenná duše
Bojujeme za lásku 1 z 10
Ale všechno pro 1
Naše bitevní šrámy
Jsou bitvy vyhrané
Ve jménu slávy
Pochodující ruku v ruce
Teď skončíme příběh
Této bezbožné války

Jsme neporazitelní

Překlad: Chasing Down The Bedlam

Verze 1.
Album: Chasing Down The Bedlam

Vyrážíš ze stanice
Není snadná cesta ven
Za temné půlnoci
A někam do neznáma
Zabalil‘s své zoufalství
A vydal ses na cestu z města
Všechno v co doufáš, že najdeš
Je místo, které budeš moct nazvat vlastním

Tak běžíš
Běžíš tak rychle jak jen můžeš
Jo běžíš
rozhodnutý běžet stále dál
Honíš se s bouřkou

Všechno to odcizení
Tě skutečně sráží na kolena
Podívej se ven
Zjistíš, že jsi sám
Ukradl‘s pozvánku
Do řvoucího davu
Všechna ta blikající světla
Svítí, aby tě převedla domů

Tak běžíš
Běžíš tak rychle jak jen dokážeš
Jo běžíš
Rozhodnutý běžet dál
Běžíš po ulici

Protože ty
Hraješ nahoněnou s bouřkou
Honíš se s blázincem zlato
Hraješ nahoněnou s bouřkou
Až to najdeš brouku
Víš, že budeš v pořádku

Shledáš
Že tvá
láska je slepá
Že ty
Držíš božskost
Ve své duši
Pevně uchycenou
Do
Klidného vnitra
V
Tichém oku
Bouře

(Cítíš tu lásku?)

Měsíc a nebe
A
Hvězdy, které září
Nech je
Ať se udrží světlo
Podél cesty
Valící se příliv
A
Tichá mysl
Budou
Tví průvodci
Při odplouvání pryč

(Cítíš tu lásku?)

A ty padáš dolů
Ztrácíš postavení a respekt
Když tě vezmou za ruku
Když zpečetí tvůj osud

(Cítíš tu lásku?)

06.10.18

Fotky: 04/10 - Paříž

Na Coreyho facebooku a instagremu najdeš fotky z Paříže
 ❤️


Nezapomeň, že Corey rád fotí i "turistické" fotky.

02.10.18

Fotky: 01/10 - Half Moon - Londýn

Na Coreyho Facebooku a instagramu najdeš fotky z Londýna

 

29.09.18

Fotky: 27/09/2018 - Suicide Circus Berlin

Na Coreyho facebooku a instagramu najdeš fotky z Berlína.
26.09.18

Fotky & video: 25/9 - Corey TuT in Svitavy (Část 1.)

Skvělé fotky ze svitvaského koncertu od Vladislava Steinbauera, moc děkujeme.

Video najdeš v pravém panelu místo počítadla, více řádků o akci zveřejníme později.